Εμπρός εκτροχιαστής ρύθμιση (Front derailleur ή derailer)

Ρύθμιση εμπρόσθιου εκτροχιαστή

Μια από τις σημαντικότερες ρυθμίσεις που χρειάζεται ένα νέο ποδήλατο μετά τα πρώτα χιλιόμετρα που θα διανύσει είναι η ρύθμιση του εμπρόσθιου εκτροχιαστή. Λόγο των πολύ συχνών αλλαγών τα καλώδια και τα συρματόσχοινα τεντώνονται με τελικό αποτέλεσμα να χαλαρώνουν και να μην λειτουργούν σωστά οι ταχύτητες.
crank

Για τη ρύθμιση θα χρειαστούμε τα παρακάτω :
• Μια μικρή πένσα
• Ένα σταυροκατσάβιδο μικρού μεγέθους
• Ένα κλειδί τύπου άλλεν μεγέθους 5

Ο εκτροχιαστής είναι το εξάρτημα το οποίο αλλάζει θέση στην αλυσίδα, της επιτρέπει δηλαδή να μετακινείται όταν εμείς αλλάζουμε ταχύτητες κατά την κίνηση.

Αρχικά θα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι ο εκτροχιαστής είναι σωστά τοποθετημένος. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να βρίσκεται απολύτως παράλληλος με το μεγάλο φύλλο του δισκοβραχίονα και μόλις 1 με 2 χιλιοστά πιο ψηλά από το μεγάλο δίσκο. Πολλοί εκτροχιαστές έχουν ένα μικρό κόκκινο αυτοκόλλητο που μας βοηθά να τους τοποθετήσουμε στο σωστό ύψος. Σε αντίθετη περίπτωση μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα μικρό κέρμα σαν αποστάτη. Πριν ξεκινήσετε τις ρυθμίσεις καλό θα ήταν να λιπάνετε τον άξονα του εκτροχιαστή με ένα κατάλληλο λιπαντικό. Το ίδιο και το συρματόσχοινο.
frderail1
Γωνία περιστροφής εμπρόσθιου εκτροχιαστή

Η ουρά (κλωβός) του εκτροχιαστή πρέπει να είναι σχεδόν παράλληλη με την αλυσίδα. Εάν η ουρά του εκτροχιαστή έχει περιστραφεί τότε θα έχετε φτωχό αποτέλεσμα αλλαγών ή και καθόλου. Αν ο εκτροχιαστής σας έχει σύστημα στήριξης με σφικτήρα η περιστροφή αυτή μπορεί να μεταβληθεί. Σε γενικές γραμμές το εξωτερικό μέρος της ουράς πρέπει να είναι παράλληλο με την αλυσίδα. Το επόμενο σχεδιάγραμμα δείχνει τη σωστή και τις λάθος θέσεις.
frdelair2 1
 1. Μετακινείστε την αλυσίδα στο μεγαλύτερο δίσκο μπροστά και στο μικρότερο στο πίσω τροχό
 2. Δείτε την αλυσίδα ακριβώς από επάνω από το μπροστινό δίσκο. Θεωρήστε την αλυσίδα σα μια ευθεία γραμμή και συγκρίνετε αυτή τη γραμμή με το εξωτερικό τμήμα της ουράς. Η αλυσίδα και το εξωτερικό τμήμα της ουράς θα πρέπει να είναι παράλληλα. Διατηρώντας αυτή τη σχέση σε παραλληλία ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος να ξεφύγει η αλυσίδα από το δίσκο κατά τη διάρκεια των αλλαγών. Εάν το εξωτερικό περίβλημα της ουράς δεν είναι παράλληλο με την αλυσίδα τότε σίγουρα υπάρχει μεγαλύτερο κενό είτε στο εμπρός μέρος είτε στο πίσω μέρος της ουράς.
 3. Εάν ο εκτροχιαστής πρέπει να περιστραφεί σημειώστε την κατεύθυνση περιστροφής με ένα μολύβι επάνω στο σκελετό με ένα βελάκι
 4. Χαλαρώστε το συρματόσχοινο μετακινώντας την αλυσίδα στο μικρότερο εμπρός δίσκο
 5. Πολλοί εκτροχιαστές όταν τοποθετούνται αφήνουν ένα σημάδι επάνω στο σκελετό. Εάν ανακαλύψετε αυτό το σημάδι τότε μπορείτε να ρυθμίσετε το ύψος του εύκολα. Σε αντίθετη περίπτωση χρησιμοποιείστε της οδηγίες πιο κάτω για να τον φέρετε στο σωστό ύψος.
 6. Χαλαρώστε τη βίδα του σφικτήρα και ρυθμίστε στο σωστό ύψος και γωνία χρησιμοποιώντας το βελάκι που σημαδέψατε
 7. Σφίξτε τη βίδα του σφικτήρα και αλλάξτε την αλυσίδα ώστε να πάει στο μεγάλο δίσκο. Επιθεωρείστε αν έχετε το σωστό ύψος και γωνία και αν χρειαστεί επαναλάβατε τη ρύθμιση
Σε περίπτωση που τελειώσατε με αυτή τη ρύθμιση και είστε ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμα, σημαδέψτε κυκλικά το σκελετό επάνω και κάτω από το σφικτήρα με ένα αδιάβροχο μαρκαδοράκι αφού είναι στη σωστή θέση. Σημαδέψτε με μια μικρή συνεχόμενη κάθετη γραμμή το σφικτήρα και το σκελετό. Στο μέλλον δε θα χρειαστεί να ψάχνεστε. Έχετε τις ρυθμίσεις ύψους και γωνίας σημαδεμένες.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
: Μερικοί εκτροχιαστές δεν έχουν ρύθμιση ύψους και γωνίας διότι στηρίζονται επάνω σε πλάκα. Αυτοί οι εκτροχιαστές έχουν το ύψος και τη γωνία προρυθμισμένα.

Βίδες ορίων εμπρός εκτροχιαστή

Στο επάνω μέρος του ο εκτροχιαστής έχει δυο βίδες. Αυτές ρυθμίζουν τα όρια κίνησης του εκτροχιαστή. Τις περισσότερες φορές δίπλα στις βίδες υπάρχουν τα γράμματα H και L. High και Low που αντιστοιχούν στο άνω και κάτω όριο κίνησης του εκτροχιαστή. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν αυτές οι ενδείξεις θα πρέπει να βιδώσουμε ή να ξεβιδώσουμε μια από τις βίδες προκειμένου να δούμε πιο όριο χειρίζονται.

Ρύθμιση βίδας L του εκτροχιαστή (Low)

Η βίδα L ρυθμίζει το εσωτερικό όριο του εκτροχιαστή. Επιτρέπει δηλαδή στον εκτροχιαστή να τοποθετήσει την αλυσίδα στο μικρότερο δίσκο (εσωτερικό) χωρίς όμως να το παρακάνει και ρίξει την αλυσίδα ανάμεσα στο σκελετό και το μικρό δίσκο.

 1. Βάλτε την αλυσίδα στο μεγαλύτερο πίσω γρανάζι (εσωτερικό) και στον μικρότερο εμπρός δίσκο και δείτε ποια είναι η βίδα L
 2. Ελέγξτε το συρματόσχοινο το οποίο πρέπει να είναι αρκετά χαλαρό. Αν δεν είναι χαλαρώστε το από το βαρελάκι ρύθμισης της έντασης γυρίζοντάς το δεξιόστροφα. Το βαρελάκι αυτό συνήθως βρίσκεται εκεί που μπαίνει το συρματόσχοινο στο χειριστήριο που κάνετε τις αλλαγές ταχυτήτων. Εάν το βαρελάκι είναι τερματισμένο τότε θα πρέπει να ξεσφίξετε το συρματόσχοινο από τη βίδα που το συγκρατεί στον εκτροχιαστή
 3. «Ματιάστε», δείτε, επιθεωρείστε το κενό που αφήνει το εσωτερικό τμήμα της αλυσίδας με το εσωτερικό κενό της επιφάνειας της ουράς του εκτροχιαστή. Πρέπει να δείτε ένα πολύ μικρό κενό μεταξύ τους της τάξης του 1 χιλιοστού
 4. frdelair3
 5. Γυρίστε τα πετάλια αργά και συνεχίστε να παρατηρείτε το κενό. Ρυθμίστε τη βίδα L ώστε να πετύχετε κενό ενός περίπου χιλιοστού. Παρατηρείστε επίσης όπως γυρνάτε τα πετάλια ώστε να μη ξύνει η αλυσίδα επάνω στην ουρά
 6. Ελέγξτε την αλλαγή δίσκου ανεβάζοντας στον επόμενο ενώ γυρνάτε το πετάλι αλλά όχι χρησιμοποιώντας το χειριστήριο ταχυτήτων αλλά τραβώντας το συρματόσχοινο με το χέρι. Αν χρησιμοποιήσετε το χειριστήριο μπορεί να μπερδέψετε το τέντωμα του συρματόσχοινου με το όριο της βίδας L. Αφήστε τώρα το συρματόσχοινο. Αν η αλλαγή (επιστροφή στο μικρό δίσκο) έγινε γρήγορα τότε έχετε τη σωστή ρύθμιση
 7. Αν η αλλαγή έγινε αργά (περισσότερο από ένα κύκλο του πεταλιού) τότε γυρίστε αριστερόστροφα τη βίδα L κατά 1/8 της στροφή και ξαναδοκιμάστε. Επαναλάβετε σε βήματα του 1/8 της στροφής μέχρι να πετύχετε το σωστό αποτέλεσμα. Το κενό του ενός χιλιοστού που «ματιάσατε» στην αρχή θα μεγαλώσει λίγο αλλά θα είναι ικανό για να πετύχετε μια σωστή αλλαγή
 8. Αν η αλλαγή ρίχνει την αλυσίδα πέρα από τον εσωτερικό δίσκο τότε το κενό είναι πολύ μεγάλο ή η ευθυγράμμιση της ουράς δεν είναι σωστή. Σφίξτε δεξιόστροφα τη βίδα κατά 1/8 της στροφής και τραβήξτε το συρματόσχοινο με το χέρι ενώ γυρίζετε το πετάλι, ώστε να ανέβετε στον επόμενο δίσκο. Αφήστε το συρματόσχοινο για να επιστρέψει η αλυσίδα στο μικρό δίσκο. Επαναλάβατε το ίδιο μερικές φορές σφίγγοντας τη βίδα L σε βήματα του 1/8 της στροφής μέχρι να πετύχετε το σωστό αποτέλεσμα. Αν παρ’ όλη τη προσπάθεια ρύθμισης η αλυσίδα ξύνει επάνω στην ουρά του εκτροχιαστή τότε σίγουρα έχετε κάποιο άλλο πρόβλημα. Μπορεί γραμμή της αλυσίδας να είναι εκτός ορίων (πολύ φθαρμένη) ή ο εκτροχιαστής σας δε σφίγγει καλά επάνω στο σκελετό και στρίβει.

Ρύθμιση βίδας Η του εκτροχιαστή (High)

Το ταξίδι του εκτροχιαστή προς τα έξω (προς το μεγάλο δίσκο) οριοθετείται με τη ρύθμιση της βίδας H.

 1. Αλλάξτε την αλυσίδα στο μικρότερο πίσω γρανάζι και στο μεγαλύτερο εμπρός δίσκο χρησιμοποιώντας τα χειριστήρια ταχυτήτων. Δείτε επάνω στον εκτροχιαστή ποια είναι η βίδα Η
 2. Τραβήξτε το συρματόσχοινο με το χέρι ώστε να σιγουρευτείτε ότι ο εκτροχιαστής έχει τερματίσει και δε πάει άλλο (έχετε βάλει προηγουμένως το μεγάλο δίσκο από το χειριστήριο ταχυτήτων)
 3. Κρατείστε με δύναμη το συρματόσχοινο και παρατηρείστε το κενό μεταξύ της αλυσίδας και της εσωτερικής επιφάνειας του εξωτερικού τμήματος της ουράς του εκτροχιαστή. (Ακούγετε λίγο μπερδεμένο γι’ αυτό δείτε τη φωτογραφία που ακολουθεί. Το κενό που θα πρέπει να δείτε πρέπει να είναι περίπου ένα χιλιοστό
 4. frderail4
 5. Κατεβάστε ένα δίσκο χρησιμοποιώντας το χειριστήριο ταχυτήτων ενώ γυρίζετε το πετάλι (για να πάτε την αλυσίδα στο μεσαίο αν έχετε τρεις δίσκους μπροστά)
 6. Με το χέρι σας τώρα τραβήξτε δυνατά και κρατείστε σταθερά το συρματόσχοινο ώστε να ανέβετε στο μεγάλο δίσκο. Εάν η αλλαγή είναι αργή (περισσότερο από μια περιστροφή του πεταλιού) λασκάρετε τη βίδα Η κατά 1/8 της στροφής και επαναλάβατε τη δοκιμή μέχρι να πετύχετε σωστή αλλαγή. Αν κατά τη διάρκεια της αλλαγής από το μεσαίο δίσκο προς το μεγάλο η αλυσίδα τον ξεπεράσει και πέσει ανάμεσα στον εξωτερικό δίσκο και το βραχίονα τότε η βίδα Η είναι πολύ χαλαρή. Βιδώστε τη κατά 1/8 της στροφής και επαναλάβατε τη δοκιμή
Αφού κάνατε σωστά όλες τις ρυθμίσεις δε μένει παρά να σας ευχηθούμε καλές ασφαλείς βόλτες και πάντα με κράνος…

GMlogo
Golden Motor
            genikitaxydromiki    b4s logo       
 
cctvcamera2
** Η σελίδα λειτουργεί για την υποστήριξη των πελατών της εταιρείας καθώς και για την ενημέρωση όσων ενδιαφέρονται για την οικολογική ηλεκτροκίνηση, για αυτό και δεν υπάρχουν τιμές.